Drevni Egipat

 

Rahotep i Nofret

Rahotep ("Ra je zadovoljan") je bio princ i general, sin faraona Snofrua i njegove prve žene. Rođen je na kraju 3. dinastije te je bio mlađi brat krunskog princa Nefermaata i stariji polubrat Kufua, Snofruovog nasljednika.
Osim što je bio general, bio je i svećenik boga Sunca Raa, po kojem je nazvan. Njegov naslov "kraljev sin od njegova tijela" oznaka je njega kao princa Egipta.
Prelijepa dama Nofret ("lijepa"), žena s naslovom "znana kralju", bila je Rahotepova supruga. Imali su tri sina i tri kćeri. Imena njihovih sinova su Džedi, Itu i Neferkau, a kćeri Mereret, Nedžemib i Settet. Džedi je vjerojatno bio uzor za mitski lik čarobnjaka Džedija u priči Kufu i čarobnjaci. Mereret ("voljena") označava se sa slovom A, budući da nije jedina princeza s ovim imenom.
Rahotep je umro prije svog oca. Pokopan je u grobnici u Meidumu. S njim je pokopana i Nofret. 1871. su pronađene predivne statue Rahotepa i njegove žene, koje prikazuju par na prijestoljima. Rahotep je prikazan s brkovima, a Nofret je u bijeloj haljini i ima ogrlicu. 
                                                                                                                                                          Valentino Križanić