Drevni Egipat

 
Ahino ime na zdjeli
Ahino ime na fragmentu zdjele

Hor-Aha

Ahino ime na hijeroglifima
Hor-Aha je bio prvi faraon prve dinastije drevnoga Egipta. 
Ime ovog faraona sadrži ime boga sokola Horusa, s kojim su svi faraoni, vladari Egipta, bili poistovjećivani. Aha bi moglo značiti "boriti se".
Aha, kako se ovaj kralj skraćeno naziva, bio je začetnik prve dinastije, sin Narmera i Neithotep. Narmer je ujedinio Gornji i Donji Egipat u jedinstvenu državu, te je kraljevstvo naslijedio Aha. Ahini djed i baka također su nam poznati – to su bili Škorpion II. i Šeš I., Narmerovi roditelji.
Rodno Ahino ime – ono koje mu je otac dao – bilo je Teti. Egipatski svećenik Maneton je Ahi dao ime Atotis. Komad vaze s Ahinim imenom pronađen je u Abidu, u hramu Ozirisa, boga koji je prvi vladao Egiptom. Ahino je ime na tom komadu predivno ispisano na hijeroglifima. 
Aha je dao sagraditi hram posvećen božici Neit. Ta je božica očito bila jako štovana u prvoj dinastiji. Štoviše, Ahina je majka upravo po njoj nazvana.  
Aha je prvo oženio svoju sestru Benerib. Taj postupak se nije smatrao krivim, te je bilo uobičajeno da brat oženi sestru. Naime, iako je prema običaju vladao muškarac, kraljevska krv je ostajala u ženama te se preko njih prenosila. Zato je svaki faraon morao oženiti svoju sestru (ponekad i tetu, ili čak i majku!) kako bi imao zakonitu vlast. Isti je slučaj bio s Ahom i Benerib.
Aha je oženio još jednu ženu, Hent I., zvanu i Kentap. Ona mu nije bila sestra, te mu je bila manja žena po zakonu, ali je bila važnija od Benerib. Ona je rodila Ahi njegovog nasljednika Džera (otac mu je dao rodno ime Iti), te dvije kćeri – prva je nazvana Herneit (po božici Neit, obožavanoj od strane Ahe), a druga Šeš (Aha ju je nazvao po svojoj baki).
Aha je, prema legendi, umro od ozljeda koje je zadobio dok je lovio nilske konje. Ova se priča također veže uz Mena, faraona za kojeg neki tvrde da je bio isti kao Narmer, ali je vjerojatnije da je to Aha. Godina Ahine smrti bila je 3100. pr. Kr. 
I za kraj, Aha je pokopan u Umm el-Qa'abu, u grobnici B19.

 Valentino Križanić